Národní institut golfového vzdělávání

Národní institut golfového vzdělání

NÁRODNÍ INSTITUT GOLFOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (NIGV) je zřízen a provozován společností Czech Golf Consulting s.r.o. (CGC).

CGC jako stoprocentní dceřiná společnost České golfové federace (ČGF) tímto způsobem reaguje na jeden z hlavních cílů činnosti ČGF, a to "trvale napomáhat rozvoji golfu v České republice, kultivovat golfové prostředí jak z pohledu hry samotné, tak z pohledu celkového standardu služeb poskytovaných provozovateli golfových areálů".

NIGV je bezprostřední reakcí na prudký rozvoj golfu v České republice a na vznik mnoha velmi kvalitních golfových areálů, kterým chybí kvalitní a vzdělaný personál.

NIGV je založen s ambicí naplňovat potřeby a poptávku ve vzdělávání profesionálů nutných pro provoz a správu golfových resortů. Ambicí NIGV není výuka golfu .

Cílem je rozšiřovat nabídku kurzů nejvyšší kvality pro klíčové profese v golfových resortech. Při přípravě kurzů a při výuce spolupracujeme s nejlepšími tuzemskými i zahraničními odborníky.

Řada kurzů je akreditována ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem je zařazení takto definovaných kvalifikací do Národní soustavy kvalifikací. Význam tohoto postupu je zřejmý: chceme garantovat úspěšným frekventantům i zaměstnavatelům transparentnost s námi získané kvalifikace.

Je naším velkým přáním, aby se webové stránky NIGV staly otevřenou bránou ke golfovému vzdělání vás i vašich zaměstnanců.

Novinky

Kurzy pro rozhodčí golfu ČGF v zimě 2017

13.12.2016 13:12
Komise rozhodčích STK ČGF vypsala kurzy pro rozhodčí golfu ČGF všech tříd a začínající zájemce v roce 2017. Přehled kurzů a další potřebné informace včetně kontaktů na lektory najdete zde.
>>

Vyberte si z kurzů pro rozhodčí ČGF

02.12.2015 08:32
V souvislosti s vydáním nové edice Pravidel golfu platné od 1. ledna 2016 se uskuteční řada kurzů pro rozhodčí III. třídy a nové zájemce v každém ze čtyř regionů ČR. Minimálně tři pak...
>>

Doškolovací semináře pro trenéry golfu ČGF II. třídy

26.10.2015 09:05
Prvními kurzy po přijetí nového Kvalifikačního řádu pro trenéry golfu ČGF budou na konci listopadu tohoto roku v Praze speciální doškolovací semináře pro cvičitele golfu II. třídy, kterým jejich...
>>

Kurzy pro rozhodčí ČGF začnou v únoru

16.02.2015 14:14
V nadcházejících několika týdnech se uskuteční kurzy pro rozhodčí ČGF všech tříd a nové zájemce. Dá se však očekávat, že nových zájemců nebude mnoho, neboť platnost současné edice Pravidel golfu...
>>

Štítky

  1. Cvičitelé
  2. Marshal

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.